Avis legal

Print

Avís Legal:

De conformitat amb la llei de Protecció de Dades Personal l’informem que les  dades personales propocionades en aquesta web  seran incorporades en un fitxer automatitzat que pertany a Suimplast S.L. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de clients i l’enviament d’informació general sobre serveis, promocions i activitats relacionades amb Suimplast S.L. També informar-lo que pot exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació dirigida a Carretera Eix de l'Ebre, Km 1 43870 AMPOSTA o be mitjançant correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">


Advertencia legal:

De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales proporcionados en esta web serán incorporados en un fichero automatizado cuya titularidad corresponde a Suimplast S.L. La finalidad de este fichero es la gestión de clientes y el envío de información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con Suimplast S.L. Le informamos también que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a Carretera Eix de l'Ebre, Km 1 43870 AMPOSTA o bien hacerlo mediante el envío de un correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Suimplast SL

Carretera Eix de l`Ebre, km.1
43870 AMPOSTA
Tel. 977 705 404 - Fax 977 705 212
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Img

inoxpressimg.jpg